بهنگام سازی آئین‌نامه طراحی معابر شهری و ساختار مدیریت اجرایی پایش تصویب شد

بهنگام سازی آئین‌نامه طراحی معابر شهری و ساختار مدیریت اجرایی پایش تصویب شد

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: هر چند پس از حدود ۲۷ سال آئین‌نامه طراحی معابر شهری در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید که رویکرد نوینی در طراحی شبکه‌های حمل‌ونقل شهری داشت، با این حال به روزرسانی در بازه‌های کوتاه مدت هم راستا با پیشرفت‌های علمی، پیگیری اجرایی شدن اصول و ضوابط، هدایت طرح‌های پژوهشی و آموزشی در جامعه طراحان و مشاوران و … نیازمند ایجاد ساختاری مجزا بود که فارغ از تغییر دولت‌ها و مدیران بتواند حافظ نقش این آیین نامه در طراحی بهینه شبکه حمل‌ونقل شهرهای کشور باشد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات