۱۲۰ ثانیه ۲۴ خرداد| از افزایش حجم ترانزیت و افزایش تجارت بین ایران و روسیه تا تشکیل کمیسیون دایمی حمل و نقل، مسکن و عمران شهری و روستایی

۱۲۰ ثانیه ۲۴ خرداد| از افزایش حجم ترانزیت و افزایش تجارت بین ایران و روسیه تا تشکیل کمیسیون دایمی حمل و نقل، مسکن و عمران شهری و روستایی

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات