گفتگوی علمی پیرامون مسائل و مشکلات زیست محیطی شهرستان کاشان و آران و بیدگل

گفتگوی علمی پیرامون مسائل و مشکلات زیست محیطی شهرستان کاشان و آران و بیدگل

کارگاه "مدیریت پسماند و ارزیابی چالش ها و راهبرهای زیست محیطی آن در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل"، برگزار شد.

به گزارش «پارما» از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان، کارگاه "مدیریت پسماند و ارزیابی چالش ها و راهبرهای زیست محیطی آن در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل" مورخ 21 خردادماه 1402 به همت پژوهشکده انرژی، آب و محیط زیست و دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان برگزار شد.

رئیس پژوهشکده به نمایندگی از اعضای آن و به عنوان میزبان نشست، به معرفی پژوهشکده انرژی، آب و محیط زیست و بیان رسالت های آن پرداخت. در ادامه، خانم دکتر افضلی به ایراد سخنرانی با موضوع مدیریت پسماند و نهضت ملی کاهش آلودگی های پلاستیکی پرداختند.

در ادامه این کارگاه،ریاست اداره های حفاظت محیط زیست کاشان و آران و بیدگل به بیان چالش های زیست محیطی پسماندها پرداختند و بر این موضوع که مسائل محیط زیست باید دغدغه همگانی و از طرف آحاد جامعه و مطالبه گری دانشگاه و اساتید و دانشجویان درخصوص چالش های محیط زیست در جهت کمک به محیط زیست، تأکید کردند. همچنین از اساتید دانشگاه درخواست شد ضمن توجه بیشتر به موضوعات زیست محیطی منطقه، به طرح پایان نامه های مرتبط در این زمینه بپردازند. در آخر چالش های محیطی زیستی به گفتگو گذاشته شده و راهبردهایی در این زمینه مطرح شد .

گفتنی است مسئول حوزه خدمات شهری شهرداری کاشان به عنوان نماینده این شهرداری نسبت به حمایت از پایان نامه های مرتبط در زمینه پسماند (بخصوص نخاله های ساختمانی)، تمایل به مساعدت این بخش را اعلام کردند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات