درخواستهایی از سازمان نظام مهندسی استان تهران

درخواستهایی از سازمان نظام مهندسی استان تهران

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان تهران، در اطلاعیه ای درخواستهایی را از سازمان نظام مهندسی استان تهران بشرح ذیل ارائه نموده است:

سازمان نظام مهندسی استان تهران که باید به شکل پویا و مدام در پی حل مسائل و مشکلات امور مهندسی و جامعه مهندسین باشد توسط هیئت مدیره ای اداره میگردد که یافتن اغلب آنها به هنگام مراجعه به سازمان فقط نصیب خوش شانس ها میشود و ناچار این سؤالها ممکن است برای هر عضوی از سازمان مطرح گردد.

۱ - افرادی که وقت کافی برای انجام وظایفشان در راستای امور سازمان ندارند چرا عضو هیئت مدیره سازمان شده اند .

۲ - حق و حقوق اعضاء هیئت مدیره چقدر است و وقتی حضور فعال آنها احساس نمی شود چه حق و حقوقی دارند .

۳ - جلسات با حضور کم و کم رنگ هیئت مدیره چگونه برگزار میشوند و در آنها به چه امور واجبی رسیدگی می گردد .

۴ - به خواست های اعضاء سازمان که با برخی اعضاء هیئت مدیره ( که گاهی ملاقات میگردند ) چگونه پاسخ داده میشود ، در حالیکه در روبروی اعضاء اقوال و سخن ها خوب و مثبت است و در جلسات غیرعلنی حتماً بطوری دیگر ( چون نتیجه ای حاصل نمی شود ).

با توجه به توضیحات و سؤال های فوق از سازمان نظام مهندسی میخواهیم و درخواست می نمائیم

الف) لیست حضور و غیاب اعضاء محترم هیئت مدیره و شرکت آنها در جلسات را در سایت سازمان قرار دهند .

ب) میزان حقوق، مزایا و دریافتی هر عضو هیئت مدیره را از طریق سایت سازمان اعلام نمایند .

ج) دستور جلسات به همراه نتایج و مصوبات جلسات و همچنین اسامی موافقان و مخلفان هر موضوع در سایت قرار گیرد .

    نظرات