صدور پروانه در پهنه های تاریخی رایگان می شود؟

مقصود از حق انتقال توسعه این است که در ازای حفظ ابنیه ارزشمند تاریخی، تراکم به ملک دیگری که مورد نظر مالک باشد، در نقطه دیگری از شهر که محدودیت ساخت و ساز مانند بافت‌های تاریخی وجود نداشته باشد تعلق می‌گیرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات