رایگان شدن امکانات ورزشی شهرداری برای شهروندان تبریزی

رایگان شدن امکانات ورزشی شهرداری برای شهروندان تبریزی

به گزارش شهریار ، یعقوب هوشیار امروز در سی و پنجمین قرار خدمت شهرداری که در منطقه ۳ برگزار شد، اظهار کرد: امسال برای اولین بار تاکید زیادی به ارائه پیوست فرهنگی در پروژه های شهری وجود داشت و بر همین اساس در سال های آتی محتوا محوری یکی از نکات حائز اهمیت پیوست های فرهنگی خواهد بود.

وی با بیان اینکه دستاورد برنامه های ورزشی اجرا شده توسط مناطق باید به صورت دقیق تدوین شود، تصریح کرد: مناطق ملزم اند برای هر برنامه ورزشی اجرا شده خود، گزارشی از دستاوردهای این برنامه ارائه کنند چرا که نگاه مدیریت شهری به ورزش تنها جنبه سرگرمی نیست.

شهردار تبریز با اشاره به اینکه اجرای برنامه های ورزشی باید هدفمند باشند، گفت: سلامت شهروندی مهم ترین مسئله جامعه است در همین راستا توسعه و گسترش ورزش  باعث بهبود سلامت شهروندان می شود. سلامت محور بودن اقدامات ورزشی یکی دیگر از عوامل مثبت در بهره مندی شهروندان از این برنامه هاست.

به گفته هوشیار، تاکید شهرداری تبریز در حوزه ورزش بر امر آموزش و استعدادیابی است، بنابرین تاکید به آموزش باید در تمامی رشته های ورزشی مورد توجه قرار گیرد.

یعقوب هوشیار با بیان اینکه استعدادیابی ورزشی باید سرلوحه کار اقدامات ورزشی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: مدارس تبریز ظرفیت خوبی برای استعدادیابی ورزشی دارند و مدیران در تدوین و اجرای برنامه این موضوع را مدنظر خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه زیرساخت های ورزشی تبریز در پنج سال گذشته آسیب دیده بود تصریح  کرد: شهرداری تبریز زیرساخت‌های شهر را اجاره نداده و تمامی امکانات و تجهیزات مجموعه به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار دارد.

شهردار تبریز در پایان خاطرنشان کرد: در تبریز ۵۹ هیات ورزشی مشغول فعالیت اند که مناطق دهگانه شهرداری تبریز می‌توانند از ظرفیت تخصصی این هیات ها به طور مطلوبی استفاده کنند چرا که ورزش ارزانترین راه کنترل آسیب‌های اجتماعی است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات