درخواست روسیه برای تسهیل واردات سیمان و مصالح ساختمانی از ایران

درخواست روسیه برای تسهیل واردات سیمان و مصالح ساختمانی از ایران

در این راستا بذرپاش و فازئولین وزیر مسکن روسیه، در خصوص خرید و تامین مصالح ساختمانی از جمله سیمان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات