تمایل روسیه برای واردات مصالح ساختمانی از ایران

وزیر مسکن روسیه نیز در این دیدار گفت: بسیار مشتاقیم در خصوص ورود سیمان به روسیه و سایر مصالح ساختمانی و مواد اولیه تسهیل شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات