استدلال هواداران ساخت و ساز در باغ ها چیست؟

از این رو باید از افراط و تفریط دست برداریم و کاری کنیم که مالک با رضایت شخصی باغ را حفظ کند و از حفظ باغ سود ببرد و حتی باید به سمتی برویم که مالک انگیزه پیدا کند ملک غیر‌باغ را به باغ تبدیل کند و از کاشتن درخت در ملک خود ترسی نداشته باشد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات