آگهی مزایده املاک شهرداری منطقه ۱۰ تبریز

آگهی مزایده املاک شهرداری منطقه ۱۰ تبریز

به گزارش شهریار ، از متقاضیان محترم می توانند از روز شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ تا روز پنج شنبه ساعت ۱۱ مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( SETADIRAN.IR) مراجعه نمایند.
۱- مهلت ارسال پیشنهادات در سامانه ستاد از روز پنج شنبه ساعت ۱۱ مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۰۱  تا ساعت ۹ قبل از ظهر روز پنج شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ بوده تنها سپرده شرکت در مزایده به صورت فیزیکی تا ساعت ۱۰ قبل ظهر روز پنج شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ بعد از شماره دبیرخانه به امورقراردادهای شهرداری منطقه۱۰ تبریز واقع در تبریز – شهرک ارم شهرداری منطقه ۱۰ تحویل نمایند و تاریخ تشکیل و بازگشایی پیشنهادات روز پنج شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰ واقع در خیابان آزادی، چهارراه ابوریحان، نبش لاله زار جنوبی، ساختمان شهرداری تبریز، اتاق جلسات از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت میباشد.
۲- کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (۵ درصد مبلغ کل)، ارسال پیشنهاد قیمت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.
۳ – شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد.
۴ – هزینه چاپ آگهی وارزیابی کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
۵ – شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۶ – هرگونه مغایرت در متراژ در زمان تحویل اصلاح و قرارداد بر اساس آن تنظیم خواهد شد.
۷  – نحوه و شرایط فروش املاک بصورت نقدی می باشد و تحویل و صدور قرارداد واگذاری و انتقال اسناد املاک مذکور به نام برندگان مزایده پس از پرداخت کل ثمن معامله خواهد بود.
۸ – مبلغ به ریال و مساحت به متر مربع می باشد.
۹ – سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

ردیف

پلاک ثبتی

آدرس

مساحت
(مترمربع)

کاربری

قیمت ارزیابی
(ریال)

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده ودیعه (ریال)

۱

۱۵۹اصلی ۲ فرعی بخش ۳ تبریز

خیابان ثقه الاسلام، خیابان شهریار نرسیده به هتل استقبال

۵۲/۵۶

تجاری

۳۴.۱۶۴.۰۰۰.۰۰۰

۱.۷۰۸.۲۰۰.۰۰۰

۲

تفکیک از پلاک ثبتی ۳۲۴/۸بخش ۹ تبریز

شهرک فجر حوزه شهرداری منطقه ۵ تبریز(اکباتان)

۳۲۱/۰۶

مسکونی(قطعه شماره ۲۹)

۴۴.۹۴۸.۴۰۰.۰۰۰

۲.۲۴۷.۴۲۰.۰۰۰

۳

تفکیک از پلاک ثبتی ۳۲۴/۸بخش ۹ تبریز

شهرک فجر حوزه شهرداری منطقه ۵ تبریز(اکباتان)

۲۳۴

مسکونی(قطعه شماره ۳۹)

۳۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۷۵۵.۰۰۰.۰۰۰

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات