اثربخشي مديريت مصرف انرژي در ارتقاي شاخصهاي عملياتي ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان همدان، علي سهرابي بيدار در آيين افتتاحيه نظارت عاليه بر وضعيت بهداشت، ايمني و محيط زيست، با تاكيد بر اينكه در زمينه HSE (سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست) هيچگونه محدوديتي براي اقدامات مورد نياز نداريم، اظهار كرد: ما در توزيع برق همدان نيز همانند شركت توانير و وزارت نيرو اهتمام جدي و ويژه اي به حوزه HSE داريم چراكه با حفظ جان همكاران و سلامتي كاركنان در كنار حراست از محيط زيست ارتباط دارد.
وي با بيان اينكه در اين بخش سه اصل مهم را در قالب نكات اساسي در حوزه HSE مدنظر قرار داده ايم، گفت: نخستين اصل اينكه تعهد داريم با قوانين و مقررات جاري تطبيق كامل داشته باشيم، دوم اينكه مديريت و كنترل ريسك مستمر صورت بگيرد و سومين اصل نگاه ما در خصوص HSE به صفر رساندن ميزان ريسك در اين حوزه است.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان گفت: با مديريت مصرف انرژي به خصوص در زمان پيك بار تابستان مي توان به خوبي به ارتقا شاخصهاي عملياتي در حوزه HSE كمك كرد چراكه با مديريت مصرف از استفاده بيهوده انرژي برق جلوگيري شده و در نهايت مي توان براي توليد برق، از سوختهاي فسيلي كمتر استفاده كرد و همچنين افزايش در بخش توليد برق را كاهش داد كه همه اين عوامل منجر به بهبود وضعيت ايمني كاركنان، بهداشت و حفظ محيط زيست خواهد شد.
مدير دفتر ايمني شركت توزيع نيروي برق استان همدان نيز در اين جلسه اظهار كرد: با به اشتراك گذاري تجارب و دانش هاي موجود در حوزه HSE بين شركتهاي توزيع مي توان به موفقيت در حوزه HSE و ايمن تر شدن شرايط اميدوار بود.
اميرحسين لطفي افزود: هدف اصلي شركت توزيع برق استان همدان تعالي در سه بخش بهداشت، ايمني و محيط زيست به همراه قرارگيري در بين سه شركت برتر در اين حوزه است و از اهداف ديگر در اين بخش مي توان به ايجاد فرهنگ HSE بين كاركنان و ذي نفعان، به همراه ارتقا دانش كاركنان و پيمانكاران، رعايت الزامات ايمني، ايجاد شرايط ايمن، نظارت بر افراد و تجهيزات فردي و گروهي و مديريت و كنترل ريسكها و عوامل زيان آور محيط كار اشاره كرد.
زندي كارشناس دفتر HSE شركت توانير نيز در اين نشست از حسن نگاه مديرعامل توزيع برق استان همدان قدرداني و وجود اين نوع نگاه را ضامن سلامتي ذي 0نفعان بيان كرد.
مرادي، مدير دفتر ايمني شركت توزيع برق جنوب كرمان نيز ايمني را جز اصلي و ضروري هر كاري برشمرد و گفت: با توزيع و به اشتراك گذاري هر چه بهتر تجارب موجود در اين حوزه مي توان به ارتقاي شركت هاي توزيع برق در اين مقوله كمك شاياني كرد.
انتهاي پيام/

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات