طرح نهضت مسکن چه پیشرفت هایی داشته است؟

به گزارش اخبار ساختمان، براساس آمار وزارت راه و شهرسازی از نهضت ملی مسکن، هم‌اکنون یک میلیون و ۳۲۱ هزار و ۷۴۹ واحد مسکونی در حال ساخت است و فرایند ساخت با سرعت به پیش می رود. ‌۱۹۱ هزار و ۹۴۵ واحد مسکونی به شیوه واگذاری انفرادی و گروهی زمین به صورت اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان انجام شده است، ۵۴۱ هزار و ۶۴ واحد مسکونی نیز در قالب طرح های حمایتی موثر به صورت انبوه سازی در حال ساخت است، علاوه بر این، در قالب واحدهای مسکونی نیروهای مسلح، بافت های فرسوده شهری، خودمالکین شهری و خودمالکین روستایی به ترتیب ۱۲۴ هزار و ۹۰۸ واحد، ۱۲۳ هزار و ۹۴۸ واحد، ۹۵ هزار و ۵۷۸ واحد و ۲۴۴ هزار و ۳۰۶ واحد مسکونی در دست ساخت است. واگذاری ۴۰۰ هزار قطعه زمین در سال ۱۴۰۲ براساس برنامه ارائه شده مبنی بر واگذاری زمین در سال ۱۴۰۲ وزارت راه و شهرسازی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات