تداوم اجرای طرح جامع ارزیابی عملکرد حوزه فضای سبز تبریز

تداوم اجرای طرح جامع ارزیابی عملکرد حوزه فضای سبز تبریز

به گزارش شهریار ، در راستای بهبود وضع کیفی وکمی فضای سبز تبریز و بررسی دقیق عملکرد اخیر این حوزه، هیئت ارزیابی این سازمان بطور روزانه در سطح مناطق حاضر و نسبت به بررسی عملکرد نیروهای این حوزه و شرکت تدبیر اندیش تبریز اقدام می‌کنند.

در ارزیابی به عمل آمده از سطح مناطق ضمن مشاهده وضع موجود فضای سبز و فرم‌دهی از صفر تا ۱۰۰ به عملکرد شرکت مذکور، در خصوص رفع نواقص و حل آیتم‌های ابلاغی و باقیمانده نیز تذکراتی از طرف هیئت ارزیابی سازمان به نیروها و شرکت تدبیر اندیش تبریز ارائه می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: اجرای طرح جامع ارزیابی عملکرد شرکت تدبیر اندیش تبریز و نیروهای حوزه فضای سبز به صورت ماهانه تا پایان فصل کاری این حوزه انجام  می‌شود و با احصاء به مشکلات نسبت به رفع سریع این موراد اقدام لازم به عمل آید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات