قانون شکایت مستاجر از مالک نتیجه‌‌ می دهد؟

بر اساس ماده ۸ این طرح، شورای عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند. ‌یکی دیگر از کاربران نوشته است که دولت به جای اینکه به دنبال شکایت مستاجران از صاحبخانه‌ها باشد سقف اجاره بها را تعیین کند و صاحبخانه را موظف کند تا قیمت دولت را برای اجاره بها بپذیرد. دیگری گفته است که اگر دولت به جای قانون شکایت مستاجر از صاحبخانه قیمت کرایه را تعیین کند بسیار بهتر است در اصفهان اجاره بها بسیار سنگین است و مستاجران با مشکلات زیادی رو به رو هستند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات