همکاری اداره کل امور اقتصاد و دارایی آذربایجان‌شرقی در برگزاری همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه گذاری

همکاری اداره کل امور اقتصاد و دارایی آذربایجان‌شرقی در برگزاری همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه گذاری

به گزارش شهریار ، واقف بهروزی اظهار کرد: سیستم اجرایی شهر باید در وهله اول با در نظر گرفتن ظرفیتها، فرش قرمز را بر پای سرمایه گذاران بیندازد ولی گام های مهم در جذب سرمایه گذاری مراحل دیگری است که نیازمند مطالعات امکان سنجی اولیه و شناسایی سرمایه گذاران و نوع سرمایه گذاری باشد.

وی مشوق های مناسب سرمایه گذاری را یکی دیگر از اقداماتی مهم نام برد و افزود: با راهبرد مناسب باید برای جذب سرمایه گذاری اقدام شود و همواره چالش‌ها و سیاست گذاری در سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گیرد تا موانع برداشته شود.

بهروزی با اشاره به آمادگی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان جهت همکاری در برگزاری همایش فرصت های تبریز ۲۰۲۳، افزود: شهر تبریز ظرفیت بسیاری برای سرمایه گذاری دارد و نقشه راه با آینده پژوهی و با در نظر گرفتن توسعه استان  و شهر تبریز باید ترسیم شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت نیازسنجی در تهیه بسته های سرمایه گذاری گفت: بسترهای لازم و اقدامات ضروری باید مد نظر باشد؛ چرا که نتیجه همایش های سرمایه گذاری اولویت اول بوده و برگزاری صرف سودمند نیست.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات