دو عضو جدید شورای انتظامی سازمان مازندران معرفی شدند

دو عضو جدید شورای انتظامی سازمان مازندران معرفی شدند


به گزارش واحد روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران با توجه به ماده ۹۵ مبحث دوم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هیئت مدیره می‌بایست اعضای شورای انتظامی را برای یک دوره سه ساله معرفی نماید.
بر همین اساس در نودمین جلسه هیئت مدیره، آقایان دکتر عادل گرجی نیا و دکتر میرالله حسینی با توجه به اتمام احکام آقایان جانعلی بخشنده و حسین حسین زاده اطاقسرا جایگزین ایشان شدند.
روابط عمومی سازمان ضمن آرزوی موفقیت برای آقایان مهندسین حسین زاده و بخشنده برای اعضای جدید شورای انتظامی آرزوی توفیق می‌نماید.

دو عضو جدید شورای انتظامی سازمان مازندران معرفی شدند

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات