خشکسالی در کشور ۳۰ ساله شد/ احتمال حذف برخی آبخوان ها تا سال ۲۰۴۰

خشکسالی در کشور ۳۰ ساله شد/ احتمال حذف برخی آبخوان ها تا سال ۲۰۴۰

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: به طورکلی برخی پارامترهای اقلیمی کشور در ۵۰ سال اخیر تغییر کرده‌اند برای نمونه، دما در هر دهه به طور متوسط حدود ۰. به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، وی در ادامه به آخرین تغییرات آبخوان‌های کشور اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر بیش از ۸۰ درصد آب تجدید پذیر سالانه از زمین پمپاژ می‌شود این در حالی است که استاندارد جهانی آن ۲۰ درصد است و در هر صورت برای پایداری سرزمین نباید از ۴۰ درصد تجاوز کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات