وام خرید مسکن ۹۶۰ میلیون شد/اقساط ۱۹.۳ میلیون تومانی وام جدید مسکن

وام خرید مسکن ۹۶۰ میلیون شد/اقساط ۱۹.۳ میلیون تومانی وام جدید مسکن

با مصوبه شورای پول و اعتبار سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم برای زوجین تهرانی به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت که با احتساب وام تعمیر به ۹۶۰ میلیون تومان می شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری تسنیم

    منبع خبر

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات