تداوم انتقال دانش با ژاپن در زمینه مخاطرات زلزله و فرونشست

تداوم انتقال دانش با ژاپن در زمینه مخاطرات زلزله و فرونشست

در این مراسم محمد مهدی حیدی سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه این مرکز همواره از تعریف طرحهای پژوهشی در جهت تقویت و توسعه ضوابط موجود استقبال کرده و بهره‌گیری از دانش بین‌المللی جهت تدقیق مطالعات را موثر و مفید می‌داند گفت: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان اصلی‌ترین بدنه پژوهشی وزارت راه و شهرسازی، عهده دار شناسایی، بررسی و ارزیابی موضوعات مختلف در حوزه فعالیت این وزارتخانه در ساختاری پژوهش محور است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات