افزایش ظرفیت مسافری داخلی و خارجی فرودگاه‌های کشور/ توسعه و تکمیل بیش از ۳۶ هزار متر مربع ترمینال و اپرون فرودگاهی

افزایش ظرفیت مسافری داخلی و خارجی فرودگاه‌های کشور/ توسعه و تکمیل بیش از ۳۶ هزار متر مربع ترمینال و اپرون فرودگاهی

در این راستا بهره برداری از ترمینال و ساختمان جنبی فرودگاه گناباد مجموعا به مساحت ۲۰۵۰ متر مربع، توسعه ترمینال فرودگاه بیرجند به مساحت ۴۱۳۵ متر مربع، تکمیل ترمینال جدید فرودگاه سمنان به مساحت ۲۳۰۰ متر مربع، ترمینال بین المللی فرودگاه ایلام به مساحت ۵۸۰۰ متر مربع و توسعه اپرون فرودگاه بندر عباس به مساحت ۲۲ هزار متر مربع انجام شد. توسعه ترمینال فرودگاه بیرجند نیز به مساحت ۴هزار و ۱۳۵ متر مربع با افزایش ظرفیت ۷۰۰ هزار مسافر در سال کلید خورده است که ترمینال آن به اتمام رسیده و محوطه سازی در مرحله برگزاری مناقصه است. ترمینال بین المللی فرودگاه ایلام به مساحت ۵ هزار و ۸۰۰ متر مربع با افزایش ظرفیت ۳/۱ میلیون مسافر در سال که ترمینال به اتمام رسیده و محوطه سازی با پیشرفت ۸ درصدی در مرحله اجراست. احداث ترمینال جدید فرودگاه سمنان به مساحت ۲۳۰۰ متر مربع با افزایش ظرفیت ۳۷۰ هزار مسافر ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات