سال گذشته؛ 83 درصد مشتركان خانگي استان اردبيل مشمول ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع نيروي برق استان اردبيل، قديمي در اين نشست كه در آستانه هفته صرفه جويي برق برگزار شد،  گفت: سال گذشته 338 هزار مشترك خانگي كه 83 درصد مشتركان خانگي در استان را شامل مي شود، مشمول پاداش صرفه جويي شدند و 18 ميليارد تومان پاداش به آنها پرداخت شد.وي با بيان اين كه سال گذشته پاداش مديريت مصرف برق 5 برابر تعرفه بود، خاطرنشان ساخت: امسال اين پاداش تا 20 برابر تعرفه قبوض برق افزايش يافته و مشتركان در صورت كاهش مصرف برق مشمول طرح پاداش شده و مي توانند قبوض برق خود را رايگان كنند و از شركتهاي توزيع بستانكار شوند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات