جزئیات شرایط تعطیلی پنج‌شنبه‌های دانشگاه آزاد

جزئیات شرایط تعطیلی پنج‌شنبه‌های دانشگاه آزاد

http://www.bananews.ir/فرهاد دانشجو در اولین نشست کمیته مشاوران دانشگاه آزاد با به رای گذاشتن موضوع تعطیلی روزهای پنج‌شنبه و نظرسنجی از کارمندان این موضوع را با ارائه چهار بسته اجرایی مورد تصویب قرار داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) فرهاد دانشجو در این باره گفت: در صورتی پنج‌شنبه‌ها تعطیل می‌شود که ساعت کاری کارمندان مساوی با دانشگاه‌های دولتی باشد و ساعات کاری پنج‌شنبه در طول پنج‌روز تقسیم شود، پنج‌شنبه و جمعه‌ها تعطیل می‌شود و واحدهایی که ضرورتا باید پنج‌شنبه‌ها نیروهایی داشته باشند، برای آنان اضافه‌کار پیش‌بینی می‌شود. بر این اساس تعطیلی روز پنج‌شنبه با این بسته پیشنهادی از طریق رای‌گیری دستی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد تا از مهر ماه اجرایی شود. وی با بیان اینکه طرح ادامه تحصیل کارکنان نیز به تصویب رسید،‌ گفت: بر این اساس ادامه تحصیل کارمندان با استفاده از کمک‌هزینه ۵۰درصدی، ادامه تحصیل بدون استفاده از کمک‌هزینه تحصیلی و بدون در نظر گرفتن میزان ادامه تحصیل تصویب شد.

    نظرات