جلسه گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی با حضور مهندس اکبرزاده عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در محل شورای مرکزی برگزار گردید.

جلسه گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی با حضور مهندس اکبرزاده عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در محل شورای مرکزی برگزار گردید.


در این جلسه شرح خدمات "اجرای نقشه برداری" پس از بررسی و انجام ویرایش‌های لازم نهایی گردید و مقرر شد طی مکاتبه‌ای توسط شورای مرکزی به وزارتخانه راه و شهرسازی جهت تصویب ارسال شود.
همچنین گزارشی از مبحث مقررات ملی ساختمان ویژه رشته نقشه برداری که در سنوات گذشته در شورای مرکزی تدوین شده است بیان و مقرر گردید پیگیری‌های لازم توسط این شورا از وزارتخانه راه شهر سازی جهت بررسی نهائی و تصویب آن صورت پذیرد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات