دکتر رستمیان عضووهیات مدیره سازمان مازندران برای سومین سال پیاپی به عنوان استاد سرآمد علمی انتخاب شد.

دکتر رستمیان عضووهیات مدیره سازمان مازندران برای سومین سال پیاپی به عنوان استاد سرآمد علمی انتخاب شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران دکتر یاسر رستمیان دانشیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی مازندران برای سومین سال پیاپی بعنوان استاد سرآمد علمی انتخاب شد.
روابط عمومی سازمان انتخاب دکتر یاسر رستمیان، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه ازاد مازندران را به عنوان استاد سرآمد علمی تبریک گفته و سعادت و پیشرفت‌های بیشتر علمی حضرتعالی را خداوند متعال خواستاریم.
✔️ دکتر یاسررستمیان در کارنامه علمی خود دارای

دکتر رستمیان عضووهیات مدیره سازمان مازندران برای سومین سال پیاپی به عنوان استاد سرآمد علمی انتخاب شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات