يادداشت؛ چتر حمايتي وزرات نيرو بر سر همه مردم

به گزارش پايگاه خبري توانير

اين چالش كه حاصل ناترازي بين توليد و مصرف برق بود، دولت جديد و مديران برق به سمت و سوي يك چالش نفسگير فراخواند، اما با تدبير و تلاش شبانه روزي مسوولان ذي ربط و البته به كارگيري هوشمندانه برنامه هاي مديريت مصرف در بخشهاي مختلف، شاهد گذر موفق و البته كم سابقه از اوج مصرف تابستان گرم سال گذشته بوديم و و از مصاديق اين برگ زرين در كارنامه پرافتخار صنعت برق كشور همين بس كه مشتركان برق خانگي در سال 1401 هيچ قطعي برق و خاموشي بابرنامه هاي را تجربه نكردند.
يكي از علل اصلي اين موفقيت طرح كاربردي و موثر 5=1 بود كه از سوي وزارت نيرو ارائه شد و شركتهاي توزيع نيروي برق نيز آن را به طور كامل و دقيق براي عموم مشتركان تبيين و اطلاع رساني كردند.
طرحي كه طبق اصول نوين دانش مديريت و سواد رسانه اي معتقد بود زماني مي توان مشاركت حداكثري توده هاي مردم را شاهد بود كه بتوان مخاطبان را درگير موضوعي كرد كه با زندگي آنان هم پوشاني داشته و با منافع مالي و معنوي ذي نفعان پيوند خورده باشد.
براساس اين طرح نوين هر مشترك با كاهش مصرف برق، 5 برابر بيشتر پاداش خوش مصرفي دريافت مي كرد و اينگونه بود كه بيش از 40 درصد مشتركين مشمول دريافت پاداش كاهش مصرف شدند و 8 ميليون مشترك خانگي نيز قبض برق رايگان دريافت كردند و يا حتي بستانكار شدند.
همه اين عوامل به گذر موفق از پيك بار سال 1401 كمك شاياني كرد، اما امسال و در ارديبهشت ماه جاري و در روز صنعت برق، شاهد ارائه طرحي هستيم كه به جرات مي توان آن را طرحي كاملتر، موثرتر و جامع تر دانست، چرا كه نخست طرح 20= 1 همانطور كه از اسمش نيز هويدا است طرحي با پاداش بيشتر، به تبع انگيزه مالي قوي تر و در نهايت به احتمال فراوان با مشاركت بيشتر مردم است و صرفا بر روي كم مصرفها و يا خوش مصرف ها تمركز نكرده و به زباني ساده اعلام مي كند كه در هر پله مصرفي كه مشترك قرار گرفته كافي است تا با كمي كاهش مصرف خود را به دريافت پاداش نزديكتر كند كه البته اين مهم با عنايت به وضعيت معيشتي اين روزهاي مردم و تنگناهاي اقتصادي حاكم بر جامعه مي تواند مشاركت بيشتر را از سوي مشتركين به دنبال داشته باشد.
از سوي ديگر اين طرح تجربه سال گذشته را همراه خود دارد و به خوبي پخته تر و بومي تر شده است. به طور مثال طرح مذكور مشتركين مناطق عادي را با مشتركين مناطق گرمسيري تميز داده و ميزان كاهش مصرف و شرايط ويژه اي براي دريافت پاداش به مشتركان را لحاظ كرده است. اين طرح همچنين بناي خود را بر اعتمادسازي حاصله از سال گذشته قرار داده، چراكه دريافت پاداش و بهره مندي از ثمرات آن براي بيشتر مشتركين مشهود و ملموس شده است.
در پايان بايد اميدواري بود تا با تدابير اتخاذ شده براي كنترل و مديريت بهينه مصرف از طريق هوشمندسازي شبكه توزيع برق در كنار عملياتي سازي طرح 20=1 البته با حضور موثر و فعال روابط عمومي هاي صنعت برق همچون هميشه كه وظيفه خطير فرهنگ سازي مديريت و كاهش مصرف به همراه تبيين طرح مذكور را بر عهده دارند، شاهد گذر موفقتري از پيك بار تابستان 1402 باشيم و همگان از ثمرات اين موفقيت بهره مند شوند.

احمدرضا روزبياني - مدير روابط عمومي توزيع نيروي برق همدان


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات