ركوردشكني برق منطقه اي مازندران و گلستان در احداث ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق منطقه اي مازندران، در حالي كه زمان اجراي اين گونه طرحها در كشور به طور متوسط حداقل سه سال زمان نياز دارد، در يك اقدام جهادي از سوي برق منطقه اي مازندران و گلستان، بخش 400.63 كيلوولت پست انتقال نيروي برق آزادشهر تنها در مدت 5 ماه احداث و به بهره برداري رسيد.
دكتر موسوي تاكامي مديرعامل برق منطقه اي مازندران و گلستان در اين خصوص گفت:اين پست در مرحله نخستل، 200 مگاولت آمپر از بار منطقه را تامين مي كند و يك پست كليدي است كه از سال 1388 كار مطالعات اين طرح آغاز و در مهر سال 1401 به مناقصه رفت و تامين كننده و پيمانكار، اين پست را از 26 دي سال گذشته آغاز و در ?? خرداد امسال به پايان رساندند.
وي افزود: بخش 500  كيلوولت پست شهيد چمران نيز پس از مطالعه و طراحي نهايي و تاييد شركت توانير به بالكان تركمنستان متصل خواهد شد.
مديرعامل برق منطقه اي مازندران و گلستان خاطرنشان كرد: اين طرح در سريع ترين زمان ممكن به اتمام رسيد و اين ركوردي است كه براي صنعت برق ايران، ثبت شده و ماندگار خواهد بود.
موسوي تاكامي ادامه داد: چه بسا اين طرح ركورد سريع ترين زمان ممكن احداث پست انتقال نيروي برق در بين تمام شركت هاي سرويس دهنده غرب آسيا هم  باشد كه هست.
وي در عين حال تاكيد كرد: اين طرح در سريع ترين زمان ممكن و با كيفيت بسيار بالا، تجهيزات را به صورت استاندارد تامين و به صورت استاندارد و در قالب دستورالعمل هاي شركت توانير نصب، آزمايش و راه اندازي شده است.
مديرعامل برق منطقه اي مازندران همچنين گفت: اين طرح، تامين بار منطقه را در آزادشهر، راميان، بخشي از مينودشت و گنبد و مناطق اطراف برعهده خواهد داشت كه ظرفيت آن در كوتاه مدت، با دو دستگاه ترانسفورماتور 400 به 63 كيلوولت 200 مگاولت آمپر به  400 مگاولت آمپر مي رسد.
موسوي تاكامي در ادامه افزود: همچنين ما حداقل دو دستگاه ترانسفورماتور 400 به 230 كيلوولت 315 مگاولت آمپر كه ظرفيت مجموع آن ها به 630 مگاولت آمپر خواهد بود را نصب خواهيم كرد.
به گفته وي، اين پست به پست 230.63 كيلوولت مينودشت از طريق خط 230 كيلوولت دو مداره دو باندل و همچنين پست 230.63 كيلوولت فجرگنبد در سطح 230 كيلوولت و همچنين به پست 400.230.63 كيلوولت علي آباد كه احتمالا در آينده از طريق خط 230 كيلوولت، متصل خواهد شد و رينگ منطقه را كامل خواهد كرد.
وي همچنين گفت: بلوك سيكل تركيبي  نيروگاه 500 مگاواتي كه در اين منطقه نصب خواهد شد و اين مهم به شركت توانير و شركت نيرو منعكس شده كه منطقه نياز به احداث سيكل تركيبي 500 مگاوات دارد و در منطقه اي بين مينودشت و آزادشهر نصب خواهد شد، آن نيروگاه هم به اين پست متصل و اين پست را در منطقه بسيار كليدي و استراتژيك خواهد كرد.
وي تاكيد كرد: چه بسا احتمال دارد كه در آينده اگر بخواهيم خط 500 كيلوولت از تركمنستان داشته باشيم به اين پست متصل شود، چرا كه خط ارتباطي موجود به اين پست نزديك است و حدود 5 كيلومتر بيشتر فاصله ندارد.
موسوي تاكامي خاطرنشان ساخت: پست شهيد چمران يك پست كليدي در آينده خواهد بود كه به پست هاي 230 كيلوولت مينودشت، فجرگنبد و همچنين پست 400 علي آباد و به پست بالكان تركمنستان متصل خواهد شد.
به گفته مدديرعامل برق منطقه اي مازندران، همچنين خط تبادلي في مابين جاجرم خراسان به علي آباد نيز به اين پست متصل شده است و لذا اين پست انتقال نيروي برق 500،400،230،63  آتي حساس، نقطه اتصال شاهراه هاي منطقه و ايران به تركمنستان خواهد بود.
وي اذعان كرد: با راه اندازي اين پست، مردم منطقه شرق استان گلستان كه ماقبل سال 1401 با افت ولتاژ مواجه بودند ديگر شاهد اين اتفاقات نخواهند بود و بار مورد نياز آنها تامين خواهد شد.
موسوي تاكامي خاطرنشان كرد: با راه اندازي اين پست انتقال نيروي برق،؛ امكان احداث شهرك هاي صنعتي در منطقه فراهم شده تا توليد در اين منطقه رونق گيرد. لذا ما زيرساخت زيرساخت ها را براي حركت رو به جلوي صنايع و توليدكنندگان ايجاد كرديم.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات