۲۷ شهرک ساحلی برای استان غیرساحلی کشور تعریف شده است

۲۷ شهرک ساحلی برای استان غیرساحلی کشور تعریف شده است

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات دولت در حوزه مسکن، تکمیل واحدهای مسکن مهر است، افزود: در این خصوص ۲۴۰ هزار واحد مسکن باید تکمیل می‌شد که بخشی از آن اجرایی شده است. وی با بیان اینکه بخشی از بازار ساخت مسکن در کشور، خودمالکی است، ادامه داد: ما به عنوان دولت باید این روند را تسهیل کنیم و همین امر را انجام می‌دهیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات