توزیع آش نذری و اقامه نماز جماعت در محوطه شهرداری مرکز

توزیع آش نذری و اقامه نماز جماعت در محوطه شهرداری مرکز

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات