گزارش عارضه سنجی ترافیک برای همه طرح‌های شهرسازی تهیه می‌شود

گزارش عارضه سنجی ترافیک برای همه طرح‌های شهرسازی تهیه می‌شود

شهریار افندی‌زاده معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات طرح‌های شهرسازی در حوزه شهرها از جمله عدم توجه کافی و متناسب با تغییرات شبکه منطبق بر تغییرات شهرسازی اظهار کرد: تهیه گزارش عارضه سنجی ترافیک برای همه طرح‌های شهرسازی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد..وی افزود: این موضوع در گذشته سبب شده بود که بسیاری از طرح‌های سابق مسکن حمایتی (مسکن مهر، اقدام ملی و …) دسترسی مطلوب به بدنه شهری و خدمات آن نداشته باشند و در نتیجه در این طرح‌ها شبکه حمل و نقل تسهیلات کافی برای ساکنین را فراهم نمی‌کند، تاکید کرد: تاکنون ساز کار مناسبی برای حل این مشکل و کاهش عوارض آن در شهرها و استان‌های کشور وجود نداشت که پس از بررسی به عمل آمده با پیشنهاد معاونت حمل و نقل موضوع تهیه گزارش عارضه سنجی ترافیک برای ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات