كاهش 8 درصدي حوادث شبكه انتقال برق منطقه اي اصفهان

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق منطقه اي اصفهان، مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران با ارسال نامه و گزارش تحليلي و آماري به مهندس سعيد محسني مديرعامل برق منطقه اي اصفهان ازعملكرد اين شركت طي بازه زماني سه ساله منتهي به سال 1401 جهت كاهش تعداد حوادث شبكه انتقال و بهبود شاخصهاي مهندسي و عملكرد صحيح سيستم حفاظتي شبكه انتقال تقدير كرد.
در ادامه اين نامه دكتر رجبي مشهدي ضمن تاكيد بر هماهنگيها و اقدامات لازم توسط واحدهاي ذيربط در شركتهاي برق منطقه اي به منظور رسيدن به نتايج مطلوب و بهبود بيش از پيش شاخصها، هدف اصلي از بررسي و تجزيه و تحليل حوادث را انجام اقدامات و پيگيريهاي اصلاحي لازم جهت كاهش آمار تعداد حوادث در سالهاي آتي عنوان كرده است.
اين گزارش در پايان شاخص عملكرد صحيح سيستمهاي حفاظتي در بازه زماني سه ساله منتهي به سال 1401 (از ابتداي سال 99 تا پايان سال 1401) در كل شبكه انتقال برق كشور را 87 درصد و در شبكه انتقال تحت پوشش برق منطقه اي اصفهان 92 درصد عنوان كرده و مي افزايد: همچنين شاخص عملكرد مهندسي آن شركت در سال 1401 در سطح بسيار مطلوب و برابر با 94 درصد و ميانگين شاخص پوشش حفاظتي تجهيزات اصلي شبكه در شبكه انتقال تحت پوشش آن شركت 99 درصد است كه 2 درصد از ميانگين كشوري اين شاخص بالاتر است.
گفتني است: با توجه به تأثير مستقيم حوادث در امنيت بهره برداري از شبكه، عملكرد سيستمهاي حفاظتي وبهره برداران شبكه در برابرحوادث مختلف معيار مناسبي جهت ارزيابي امنيت و پايايي شبكه و نيز عملكرد شركتهاي برق منطقه اي است، از اين رو شركت مديريت شبكه برق ايران به عنوان متولي پايش و نظارت بر امنيت شبكه، هرساله حوادث شبكه انتقال برق كشور را، به ويژه از نظرصحت عملكرد سيستمهاي حفاظتي، بررسي و ارزيابي و ضمن برگزاري جلسات متعدد با شركتهاي برق منطقه اي و سايرشركتهاي مرتبط، اقدامات اصلاحي لازم را جهت جلوگيري از تكرار حوادث مشابه ابلاغ مي كند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات