شرط کنترل قیمت ها در بازار مسکن چیست؟

به گزارش اخبار ساختمان، سید محمد مرتضوی در ادامه گفت: طرح هایی مانند مالیات بر معاملات مکرر نه تنها مانعی برای سوداگری نیست بلکه بیشتر بازدارنده تولید است زیرا تاثیر قابل توجهی در کاهش رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن اضافه کرد: اگر دولت به دنبال چنین فضایی است، حتما به موفقیت می‌رسد اما اگر منظور دولت از چنین ابزارهایی تنظیم بازار و کاهش قیمت مسکن است باید گفت از کاهش معاملات مسکن کسی سودی نمی‌برد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات