صدور بیش از هزار نظریه کمیسیون ماده ۱۲

به گزارش اخبار ساختمان، حسین جنتی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: به استناد ماده ۱۳ قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و همچنین تعیین زمین‌های دایر و تمییز بایر از موات به عهده وزارت راه و شهرسازی است و به موجب دستورالعمل صادره از وزارت مسکن و شهرسازی (وقت) مصوب ۲/۵/۱۳۶۷ تشخیص عمران و تعیین نوعیت زمین برعهده کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده ۱۲ محول شده است..وی گفت: دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۲ استان تهران طی شش ماه و نیم اخیر موفق به صدور بیش از ۱۰۰۰ نظریه کمیسیون ماده ۱۲ شده است که به معنی بررسی و رسیدگی بالغ بر ۱۵۰ پرونده در هر ماه بوده و این موضوع بیانگر رشد تقریبا دو برابری (افزایش ۱۰۰ درصدی) صدور نظریه کمیسیون ماده ۱۲ در استان تهران طی یک دهه گذشته است..مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران تصریح کرد: با عنایت به اینکه تعداد کثیری از پرونده‌های ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات