انرژی خورشیدی در ایران

انرژی خورشیدی در ایران

http://www.bananews.ir/مدیر بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان کشور گفت: تمام انرژی ایران با یک درصد پوشش مساحت کشور با سیستم خورشیدی تامین می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ابوالقاسم لطفی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: اگر فقط یک درصد مساحت ایران با انواع سیستم های خورشیدی پوشانده شود کل انرژی مورد نیاز کشور تامین می شود.

وی با بیان اینکه در رابطه با انرژی خورشیدی در دنیا خیلی پیشرفت صورت گرفته است، اضافه کرد: متاسفانه امروزه ایران در مقایسه با کشور ترکیه خیلی عقب است و کاری صورت نگرفته است.

مدیر بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان کشور ادامه داد: از یک سال حدود ۳۰۰ روز آفتابی و خورشیدی در کشور ما وجود دارد ولی در کشورهای اروپایی ۵۰ روز است ولی آنها قدر این انرژی را می دانند.

لطفی گفت: روزانه میلیون ها دلار انرژی پاک بر سرمان می آید ولی نتوانسته ایم از آن خوب استفاده کنیم.

مدیر بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان کشور تصریح کرد: دو ماه تابش خورشید معادل ذخایر کلیه نفت و گاز در کشور ما است.

وی ادامه داد: متوسط تابش خورشید در ترکیه یک هزار و ۴۰۰ کیلووات ساعت بر متر مربع است ولی در ایران ۲ هزار و ۲۰۰ کیلووات ساعت بر متر مربع است.

مدیر بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان کشور افزود: در چین شهری به نام شهر خورشیدی وجود دارد.

    نظرات