دانشگاه تهران در صدر دانشگاه‌های کشور

دانشگاه تهران در صدر دانشگاه‌های کشور

http://www.bananews.ir/رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری نتایج رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی ایران را در سال ۱۳۹۰ اعلام کرد و گفت: دانشگاه تهران با امتیاز ۱۰۰ رتبه اول را در رتبه بندی سال ۹۰ بدست آورده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) دکتر جعفر مهراد در گفتگو با مهر‌ افزود: رتبه دوم تا پنجم نیز به ترتیب به دانشگاه صنعتی شریف (۱۹/ ۷۱)، صنعتی امیرکبیر (۹۴/ ۶۱)، تربیت مدرس (۴۳/ ۵۲) و علم و صنعت ایران (۳۶/ ۵۱) تعلق دارد. در رتبه بندی سال ۸۹ امتیاز این دانشگاه ها از مجموع ۱۰۰ به ترتیب ۱۷/ ۶۵،  ۴۹/ ۵۲، ۷۸/ ۴۴ و ۱۷/ ۴۰ بود که در رتبه بندی حاضر پیشرفت چشمگیری در امتیازات این دانشگاه ها به چشم می خورد.

وی اضافه کرد: در فاصله رتبه های ۵ تا ۱۰ در مقایسه با نتایج رتبه بندی سال ۸۹ جابجایی دانشگاهها صورت گرفته است. بر اساس نتایج رتبه بندی سال ۹۰ دانشگاه های شیراز (۲۳/ ۳۸)، صنعتی اصفهان (۱۳/ ۳۵)، فردوسی مشهد (۹۹/ ۳۰) شهید بهشتی (۷۶/ ۲۹) و تبریز (۹۳/ ۲۸) به ترتیب رتبه های ششم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

رتبه بندی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در سال ۹۰

امتیاز نام دانشگاه رتبه در سال ۹۰

۱۰۰ تهران رتبه اول

۷۱٫۱۹ صنعتی شریف رتبه دوم

۶۱٫۹۴ صنعتی امیرکبیر رتبه سوم

۵۲٫۴۳ تربیت مدرس رتبه چهارم

۵۱٫۳۶ علم و صنعت ایران رتبه پنجم

۳۸٫۲۳ شیراز رتبه ششم

۳۵٫۱۳ صنعتی اصفهان رتبه هفتم

۳۰٫۹۹ فردوسی مشهد رتبه هشتم

۲۹٫۷۶ شهید بهشتی رتبه نهم

۲۸٫۹۳ تبریز رتبه دهم

-

 

    نظرات