کاهش ۵۱ درصدی حجم آب موجود در سد زاینده‌رود

کاهش ۵۱ درصدی حجم آب موجود در سد زاینده‌رود

http://www.bananews.ir/درحالی که تنها ۲۲ درصد حجم مخزن سد زاینده رود از آب پر شده است، حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود در استان اصفهان از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۰) تاکنون، ۵۱ درصد در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۰) تاکنون با ۵۱ درصد کاهش در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته به ۲۸۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

این میزان در دوره مشابه سال آبی گذشته ۵۶۹ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

حجم آب ورودی به مخزن سد زاینده رود از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به ۸/۸۳۸ میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته هفت درصد کمتر است.

حجم آب ورودی به مخزن سد زاینده رود در استان اصفهان در زمان مشابه سال آبی گذشته افزون بر ۲/۸۹۹ میلیون مترمکعب ثبت شده بود. همچنین در زمان کنونی ۲۲ درصد حجم مخزن سد زاینده رود از آب پر شده است.

بر اساس این گزارش، حجم آب ورودی به تمام سدهای استان اصفهان به جز زاینده رود در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش داشته است.

    نظرات