اطلاعیه مهم در مورد چگونگی پرداخت حق الزحمه نظارت

اطلاعیه مهم در مورد چگونگی پرداخت حق الزحمه نظارت

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:

به اطلاع کلیه مهندسان محترم عضو سازمان که مسئولیت نظارت ساخت و سازهای شهری را بعهده میگیرند میرساند که دریافت اولین قسط حق الزحمه مربوطه از طریق سازمان، منوط به صدور پروانه ساختمانی و حضور مجری ذیصلاح در پروژه مربوطه بوده و به هنگام درخواست دریافت قسط مذکور میبایست گزارش وضعیت همجواریها و تحکیم و پایدارسازی آن و نیز تصویر قرارداد فیمابین کارفرما و مجری ذیصلاح پروژه را به سازمان ارائه نمایند.

    نظرات