آزاد هریس به کجا می رود؟

آزاد هریس به کجا می رود؟

www.BanaNews.irاین واقعیتی است که تدریس در گروه معماری دانشگاه آزاد هریس این روزها در انحصار فارغ التحصیلان معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز است و البته شاید این موضوع طبیعی هم باشد؛ اما نکته جالب توجه در این بین این است که این گروه آموزشی کوچک به نوعی تیدیل به محلی برای آزمایش روش ها و دیدگاه های مختلف در حوزه آموزش معماری بین مدرسان جوان این گروه شده است.

چه بسا متوسط سنی حدود ۳۰ ساله مدرسان این گروه از یک سو روش های تجربی و هیجان انگیز را در این مرکز آموزشی باب کرده است و از سوی دیگر داد نیرو های محافظه کار را در آورده است.

در حالی که فرزانه هدفی عضو هیات علمی و پژوهشگر دکتری معماری که مقامی پژوهشی نیز در گروه معماری دانشگاه آزاد هریس دارد رسما و حتی با ذکر لینک روش های متفاوت و فرم گرای آموزش معماری را به باد انتقاد گرفته است، علی صالحی پور ریاست این گروه و از هم دوره های خود او ترجیح می دهد در این باره سکوت کند.

فرزانه هدفی اخیرا و با اشاره مستقیم به روش آموزشی مدرسان جوانی که به نظر می رسد کمال یوسف پور و آرش پور اسماعیلی باشند، نوشته: "می توانیم ذهنیت دانشجو را بهم زده و تفکر غالب خود را بی چون و چرا در مذاق دانشجو بگنجانیم؟ و از این بالاتر، آیا می توانیم ذهنیات دانشجو را به سخره گرفته و به تبع آن، زحمات اساتید دیگر و همرزم خود را نیز ناارزشمند بنامیم؟ بخصوص در دروس مقدمات ۱ و ۲ که ساختار اصلی معماری شکل می گیرد و در ادامه آن در آتلیه طراحی ۱ ... به بهانه ادراک از فرم و فضا، ساختارهای تکراری ذهنی و غیرواقعی خود را بپرورانیم؟ دانشجوی آتلیه طراحی ۳ از کوچکترین مباحث ابتدایی معماری مطلوب، از حداقل ها و نیازها، از اصول طراحی و فرآیند آن، از نحوه چیدمان ... آگاهی نداشته یا آگاهی آن اندک است، پس این معماری چیست و کجاست؟ چه کسی یا چه چیزی معرف معماری است؟ آیا صرف رمپ ها و سطوح که بصورت تصادفی و بدون در نظر گرفتن عوامل مفهومی یا عملکردی از زمین برخاسته و نکات آسایش و ارتفاع و ... را تعریف نشده به حال خود رها کرده است را می توان معماری نامید؟ آیا تعریف فرم و فضا این است؟ آیا نئومدرن کاران این چنین اندیشیده اند؟ آیا این تفکر نئومدرنی است؟...".

 

آرونا

    نظرات