ساخت خانه های کوچک در شرایط فعلی ضروری است

این کار همچنان در کشورهای توسعه یافته به عنوان راهکار جدی برای خانه دار شدن مردم مطرح است و خانه‌های مبله با تمام امکانات اولیه و ضروری توسط دولت و شهرداری‌ها ساخته می‌شود و در اختیار کارمندان و کارگران قرار می‌گیرد. حاج اسماعیلی با بیان اینکه مجلس و دولت در بحث تغییر راهبرد ساخت مسکن باید به طور جدی ورود کنند، اظهار کرد: با روش‌های قدیمی امروز ساخت مسکن و خانه دار کردن مردم به آسانی ممکن نیست.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات