صدور قبض‌های جدید برق در انتظار دستور توانیر

صدور قبض‌های جدید برق در انتظار دستور توانیر

یک مقام آگاه با بیان اینکه طراحی قبض برق نهایی و تأیید شده است، گفت: صدور قبض برق تمام استان‌های کشور منتظر دستور توانیر است.www.BanaNews.ir

این مقام آگاه افزود: طراحی قبض برق نهایی و توسط وزارت نیرو تأیید شده است اما هنوز صدور قبض برق منتظر دستور توانیر است.

وی ادامه داد: صدور قبض تمام استان‌های کشور از لحاظ نرم‌افزاری، تعرفه‌ها و طراحی جدید قبض‌ها آماده است بنابراین صدور قبض برق تنها منتظر دستور توانیر است.

به گزارش بنانیوز به نقل از خبرگزاری فارس، پس از اجرای هدفمندی یارانه ها از ۲۸ آذر ماه وزارت نیرو بر آن شد تا با ساده سازی و شفاف کردن طراحی قبوض آب و برق مشترکان را در مدیریت مصرف برق و آب کمک کند.در طراحی های جدید قبض برق به طور مشخص مشترکان می توانند میزان برق مصرفی خود را محاسبه کنند.

 

 

    نظرات