شهروندان نگران تغییر پهنه بندی ملک خود ناشی از اجرای طرح تفصیلی پایتخت نباشند

شهروندان نگران تغییر پهنه بندی ملک خود ناشی از اجرای طرح تفصیلی پایتخت نباشند

http://www.bananews.ir/معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان این که حقوق مکتسبه از مزایای طرح تفصیلی است گفت : با توجه به این بند از طرح تفصیلی هیچ جای نگرانی برای شهروندانی که به دلیل اجرای طرح ملکشان تغییر پهنه بندی یافته است وجود ندارد و حقوق مکتسبه آنان حفظ می شود .

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مهندس علیرضا جاوید با اشاره به ضوابط طرح تفصیلی در خصوص تغییر پهنه بندی و به ویژه تغییر کاربری‌های پس از اجرای طرح گفت : حفظ حقوق مکتسبه یکی از مزایای طرح تفصیلی جدید است و در این طرح معتبر شناخته شده و با توجه به آن هیچ حقی از شهروندانی که پیش از اجرای طرح امتیازی دریافت کرده اند تضییع نمی شود.

معاون شهرسازی شهردار تهران افزود : این موضوع که در فصل ۱۶ سند ضوابط و مقررات طرح تفصیلی قید شده است مانع از آن خواهد شد که شهروندان برای دریافت حق خود در این زمینه به مراجع قضایی و سایر ارگان ها مراجعه کنند.

وی خاطر نشان کرد : حقوق مکتسبه املاکی که پهنه‌بندی آنها نسبت به گذشته متفاوت است به طور حتم لحاظ می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تصریح کرد: بر اساس این بند ، شهروندانی که گواهی عدم خلاف و پایان کار معتبر دارند در حد حقوق مکتسبه خود هر زمانی که به شهرداری مراجعه کنند در همان پلاک و یا ملک دیگری که متعلق به خودشان است امکان استفاده از امتیازی را که در گذشته از آن برخوردار بوده اند را دریافت می کنند .

جاوید تصریح کرد: شیوه راهبردی - ساختاری بودن طرح تفصیلی که از مزایای آن است موجب شده تا شهر مبتنی بر واقعیت های موجود اجرایی و واقعیت نظام دانه بندی قطعات ، راهبردهای طرح جامع را با ساختار شهر تلفیق و ترتیبی اتخاذ شود که به نفع شهر باشد.

    نظرات