از «حذف» آجر سنتی استقبال می‌کنیم

از «حذف» آجر سنتی استقبال می‌کنیم

www.BanaNews.irمعاون وزیر مسکن با بیان اینکه بعد از اجرای قانون یارانه‌ها، از بین مصالح ساختمانی فقط آجر به دلیل تولید سنتی آن با افزایش قیمت روبه‌رو شده است، به خبرگزاری‌مهر گفت: وزارت مسکن از حذف تولید آجر سنتی استقبال می‌کند. صومعه‌لو افزود: تاکنون برای آهن و سیمان افزایش قیمت اتفاق نیفتاده است.

 

 

 

 

 

    نظرات