آغاز به کار انجمن حمایت از توسعه قطارهای پرسرعت

آغاز به کار انجمن حمایت از توسعه قطارهای پرسرعت

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) انجمن حمایت از توسعه قطارهای پرسرعت آغاز به کار کرد.

علی‌اکبر جلالی، استاد دانشگاه و رییس هیات‌مدیره انجمن حمایت از توسعه قطارهای پرسرعت با بیان اینکه این انجمن کار خود را با مجوز رسمی وزارت کشور آغاز کرده است، تصریح کرد: هدفگذاری تشکیل این انجمن، توسعه، فعالیت قطارهای پرسرعتی با سقف حرکتی حداقل ۳۰۰ کیلومتر در ساعت است.

در نشست خبری آغاز به کار انجمن حمایت از توسعه قطارهای پرسرعت، داوود یوسفیان رییس دانشکده علم و صنعت اصفهان نیز از مصوبه شورای عطف برای ساخت و راه‌اندازی قطار پرسرعت با استفاده از توان تولید لکوموتیو در داخل خبر داد. وی اظهار کرد: طبق مصوبه شورای عطف متشکل از وزرای صنعت، علوم، بهداشت و راه پروژه ساخت و راه‌اندازی قطارهای پرسرعت در کشور در طول ۵ سال اجرا خواهد شد.

    نظرات