عمده مشکل در مقاوم سازی ساختمان ها مصالح با کیفیت پایین است

عمده مشکل در مقاوم سازی ساختمان ها مصالح با کیفیت پایین است

http://www.bananews.ir/رییس پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله گفت: فرهنگ نامناسب ساخت و ساز و استفاده برخی از سازندگان از مصالح ساختمانی با کیفیت پایین، از مشکلات عمده در مقاوم سازی ساختمان ها به شمار می آید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)  ˈعباسعلی تسنیمیˈ باتاکید براینکه وزارت راه و شهرسازی اقدام های بسیار خوبی برای مقاوم سازی و بهسازی ساختمان هاانجام داده است،افزود: این اقدامات هنوز قانع کننده نیست و باید فعالیت های بیشتری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در جهت مقاوم سازی و بهسازی باید استانداردهای زیادی در تدوین به کار گرفت، اظهار داشت: به جز ساختمان های تاریخی که میراث فرهنگی کشور محسوب می شوند و از اهمیت خاصی برخوردار هستند، مابقی ساختمانی های قدیمی ارزش بهسازی ندارند.

تسنیمی با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی برخی افراد نیز اجازه تخریب و دوباره سازی را به آنها نمی دهد، گفت: در این صورت موضوع بهسازی نسبی یا بهبود رفتار لرزه ای مطرح می شود که برای کمک مالی به این افراد دستورالعملی نیز توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است.

رییس پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در خصوص تاثیر فناوری های نوین در مقاوم سازی ساختمان ها اظهار داشت: باید از فناوری های نوین برای بالا بردن سرعت ساخت و ساز به ویژه در انبوه سازی، کنترل کیفیت و پایین آوردن هزینه ساخت، بهره گرفت.

وی یکی از راه های پایدارکردن ساختمان ها در برابر زلزله را استفاده از عناصر سبک عنوان کرد و گفت: چون نیروی ناشی از زلزله متناسب با جرم ساختمان است، عناصر سبک موجب کاهش این نیرو به ساختمان خواهد شد.

تسنیمی سپس استفاده از بتن های سبک ، اجزای غیرسازه ای سبک، آجر های متخلخل را برای سبک سازی ساختمان ها مفید دانست.

 

    نظرات