کتاب معماری در دل ماست

کتاب معماری در دل ماست

http://www.bananews.ir/بنانیوز- کتاب معماری در دل ماست توسط عیسی حجت تالیف و به اهتمام احسان طایفه در انتشارات علم معمار منتشر شده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) امروز که راه ورسم آموزش معماران جوان از حضور در پای کار و نگاه به دست استاد، به شرکت در کلاس ها و کارگاه های دانشگاهی و انجام تمرین های طراحی تغییر و تبدیل یافته است، یافتن روش های نوینی برای آموزش و پرورش این معماران ضرورت دارد.

در آموزش دانشگاهی معماری شاید مهم ترین و سرنوشت ساز ترین درس ها، درس های پایه است. این درس ها بنیان گذار شخصیت معمارانه دانشجویان هستند. در این درس ها استعدادهای نهفته دانشجویان یافته و پرداخته می شود.

آنچه در این کتاب آمده، گردآوری اسکیس های مفهومی کار شده در کارگاه شماره شش دانشکده معماری دانشگاه تهران، که به بهانه برگزاری همایش اسکیس در این دانشکده در بهار۱۳۹۱ انجام شده است.

    نظرات