سبقت قیمت اجاره از حق مسکن کارگری

منتفی شدن افزایش حق مسکن، با انتقادات کارگران مواجه شده و اعضای کارگری شورای عالی کار نیز معتقدند این رویکرد دولت نادرست است. حق مسکن کارگران در حالی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا نکرد و روی قیمت ۹۰۰ هزار تومان درجا زد که تامین هزینه‌های مسکن بیش از هر زمان دیگری برای مردم سخت شده است. سال ۱۴۰۳ نیز دست کمی از سال گذشته ندارد و بر اساس گفته فعالان این بازار، از ابتدای خردادماه مستاجران باید در انتظار افزایش قیمت دیگری در بازار اجاره باشند. تهران اکنون به جهنمی برای مستاجران تبدیل شده است و دولت به‌ جای حمایت از قشر کارگر در قالب افزایش حق مسکن کارگری، آن را روی رقمی ثابت نگه داشته است که بیشتر یک شوخی به‌ نظر می‌آید.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات