مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن عنوان کرد: رشد ۳۰۰ درصدی عملکرد دولت در بخش تحصیل زمین

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن همچنین اضافه کرد: در حال حاضر نیز ۱۸ هزار هکتار از این اراضی در مراحل بررسی قرار دارد تا در صورت تایید، مورد بهره برداری قرار بگیرد. مالکی با بیان اینکه در حوزه اخذ اراضی از سایر دستگاه‌ها نیز اقدامات مناسبی صورت گرفته است، گفت: برخی دستگاه‌های دولتی دارای زمین‌های مازادی بودند که مورد استفاده قرار نمی‌گرفت و در این بخش با پیگیری‌های انجام شده توانستیم پنج هزار و ۹۰۰ هکتار زمین را شناسایی کنیم و سند این اراضی نیز اخذ شد تا برای ساخت واحدهای مسکونی در اختیار مردم و دولت قرار بگیرد. وی در ادامه گفت: سازمان ملی مسکن در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم توانسته‌ایم در بخش تعرض به اراض دولتی و پرونده‌های اختلاف ملکی اقدامات بسیاری را انجام دهیم و در این بخش خوشبختانه در طی سال توانستیم ۴۸ هزار پرونده اختلافی با مردم را تعیین تکلیف کنیم و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات