بازدید بازرسان سازمان انرژی اتمی از فرودگاه بجنورد

بازدید بازرسان سازمان انرژی اتمی از فرودگاه بجنورد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از روابط عمومی فرودگاه بجنورد، بر اساس پروانه اشتغال کار با منابع مولد پرتوهای رادیویی و ماکروویو شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، کارشناسان حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی به منظور بررسی الزامات موجود، پایش و نظارت محیط‌های فرودگاهی، تجهیزات CNS، مناطق حفاظت شده مردم و پرتوکاران غیر یونساز و میزان مطابقت با مقررات کار با مولدهای پرتوزا در فرودگاه شهدای بجنورد و سامانه RCAG هفت ریگ از فرودگاه بجنورد بازدید کردند..گفتنی است، در این بازدید مسئول فیزیک بهداشت شرکت فرودگاه‌ها، معاونت اجرایی و بازرس اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی، مسئولین و کارشناسان فرودگاه شهدای بجنورد کارشناسان را همراهی کردند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات