مهمترین اخبار وزارت راه و شهرسازی| از تاکید وزیر راه و شهرسازی بر آغاز عملیات اجرایی ادامه آزادراه اصفهان_شیراز به بوشهر تا رشد ۳۰۰ درصدی شناسایی اراضی برای ساخت مسکن در دولت سیزدهم

مهمترین اخبار وزارت راه و شهرسازی| از تاکید وزیر راه و شهرسازی بر آغاز عملیات اجرایی ادامه آزادراه اصفهان_شیراز به بوشهر تا رشد ۳۰۰ درصدی شناسایی اراضی برای ساخت مسکن در دولت سیزدهم

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات