برگزاری ۶۰ دوره آموزشی در راستای اجرای طرح بهروب از ابتدای سال جاری

برگزاری ۶۰ دوره آموزشی در راستای اجرای طرح بهروب از ابتدای سال جاری

به گزارش شهریار :حبیبه هراتی با بیان اینکه برنامه آموزشی مدیریت پسماند در مناطق مختلف شهر توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز تداوم دارد افزود: طی سه ماه اول سال جاری  ۶۰ دوره آموزشی در راستای اجرای طرح بهروب برگزار شده است.

وی اظهار کرد: براساس توافق صورت گرفته با آموزش و پرورش استان آموزش ویژه رابطین فرهنگی مدارس و همچنین مربیان فرهنگسراهای شهرداری و هیات امناها و ساکنین مجتمع های مسکونی توسط سازمان به صورت مستمردرسطح مناطق دهگانه ادامه دارد.

هراتی همچنین از مشارکت جدی شهرداران نواحی مناطق و همچنین مسولین و کارشناسان فرهنگی مناطق در اجرای طرح های آموزشی با موضوعات زیست محیطی و بهداشتی و تفکیک ازمبدا، برپایی غرفه های آموزشی، جمع آوری آنلاین پسماندهای خشک و خشکاله توسط اپلیکیشن بهروب وهمچنین حضور در مجتمع های مسکونی وخدماتی حوزه های شهرداری در طی این مدت تقدیر و تشکر و از اجرای ۶۰ دوره ویژه آموزشی در طول سه ماه اول سال خبر داد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات