عملکرد شرکت عمران شهرهای جدید تشریح شد

به گزارش اخبار ساختمان، شرکت عمران شهرهای جدید در دولت سیزدهم علاوه بر اجرای طرح نهضت ملی مسکن و همچنین تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر تحت‌ مسئولیت آن شرکت با عنوان ساخت مسکن حمایتی، در فرایند توسعه سکونتگاه‌های ساحلی، بهره گیری از ظرفیت بخش‌های خصوصی برای سرمایه گذاری در شهرک سازی، استفاده از ظرفیت قانونی شهرک‌های مسکونی دولتی برای حمایت از سیاست‌های تامین مسکن دولت مشارکت فعال داشته است. شامل مشارکت در تهیه، بررسی و تصویب طرح‌های توسعه شهری، اخذ مجوزهای لازم، تکمیل مدارک حقوقی، تامین زیرساخت‌ها، تامین خدمات روبنایی، آماده سازی و محوطه سازی، تهیه نقشه‌های معماری واحدهای مسکونی است. نیز مجموعه اقداماتی را انجام داد که این اقدامات شامل تهیه، بررسی و تصویب طرح‌های توسعه شهری، اخذ مجوزهای لازم، تکمیل مدارک حقوقی، تامین زیرساخت‌ها، تامین خدمات روبنایی و آماده سازی و محوطه سازی است. طی این مطالعه برای اولین بار در کشور ۲۷ پهنه برای توسعه شهرهای جدید ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات